АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Зоряна Пушкар, Богдан Пушкар

Анотація


Проаналізовано сучасний стан агропромислового комплексу Тернопільської області, досліджено показники розвитку сільського господарства, розкрито головні проблеми й намічені основні заходи, які необхідно здійснити в регіоні для розвитку АПК.

 

The current state of agriculture Ternopil region studied indicators of agricultural solved major problems and outlines key actions to be undertaken in the region for the development of agriculture


Ключові слова


агропромисловий комплекс; сільське господарство; тваринництво; рослинництво; виробництво продукції; виробнича інфраструктура; agribusiness; agriculture; animal husbandry; crop production; production; production infrastructure

Повний текст:

PDF

Посилання


Концептуальні напрями стратегії розвитку агропромислового комплексу та сільськогосподарських територій України на період до 2020 року / Ю. Ф. Мельник, Ю. Я. Лузан, М. В. Зубець [та ін.]. – К. : НЦ «ІАЕ», 2008. – 46 с.

Державний комітет статистики України [www.ukrstat.gov.ua].

Малік М. Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва / М. Й. Малік, М. А. Хвесик // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 3–11.

Мессель-Веселяк В. Я. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва / В. Я. Мессель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 7–15.

Микитенко І. А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи – глобалізму / І. А. Микитенко // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 29–36.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2013 рік.

Пушкар З., Пушкар Б. Аналіз сучасного стану сільського господарства Тернопільської області // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. - Випуск 17. – С. 10 - 15.

Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П. Т. Саблук, В. Я. Мессель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 3–13.

Статистичний щорічник Тернопільської області за 2010 рік / За ред. В. Г. Кирича. Головне управління статистики у Тернопільській області. – Тернопіль, 2011. – 463 с.

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2015 року. [Електронний ресурс].

Супрун О. М. Ефективне господарювання в умовах економічної кризи / О. М. Супрун // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 142–146.

Тваринництво України : статистичний збірник. За ред. Н. С. Власенко. – Київ, 2012. – 211 с. [Електронний ресурс].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.