АУДИТ ОПЛАТИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Наталія Слівінська

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність та особливості проведення соціального аудиту в Україні як комплексного інструменту обстеження соціальної сфери підприємств. Визначено основні за- вдання аудиту оплати та стимулювання праці та запропоновано напрями та процедури його проведення.

 

The paper emphasizes the need for and characteristics of social audit in Ukraine as a comprehensive survey tool social enterprises. The main objectives of the audit and remuneration incentives work and proposed guidelines and procedures for its implementation.


Ключові слова


соціальний аудит; заробітна плата; стимулювання праці; аудит оплати і стимулювання праці; організація оплати праці; social аudit; wages; incentives; audit and payment incentives; organization pay

Повний текст:

PDF

Посилання


Л. М. Полякова, Н. І. Демків. Аспекти розвитку системи соціального аудиту в Україні. / Л. М. Полякова, Н.І. Демків. – 2009. – С. 475-478. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2920/1/82.pdf.

Безсмертна В. В. Специфіка та ключові методи соціального аудиту в сучасних умовах господарювання / В. В. Безсмертна. // Теоретичні і прикладні проблеми психології, № 3(32) 2013. – С. 31.

Ю. М. Харазішвілі, О. П. Коваль, І. М. Новак. Можливості легалізації заробітної плати в Україні : перерозподіл соціальної відповідальності. / Ю. М. Харазішвілі, О. П. Коваль, І. М. Новак // Демографія та соціальна економіка, 2013, № 2 (20)- С.194-195.

Schneider, F. Shadow Economies and Corruption All Over the World : Revised Estimates for 120 Countries /Schneider Friedrich., Andreas Buehn // Economics. The Open-Access, OpenAssessment E-Journal 1(2007-9) version 2, Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.econovics-ejournal.org/economics/journalarticles/2007-9.

Статистичний збірник «Регіони України». 2013. Ч І, Ч ІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/.

Социальный аудит: учебное пособие / под общ. ред. А. А. Шулуса, Ю. Н. Попова. – М. : Издательский дом «АТИСО», 2008. – С. 320-351.

Жуков А. Л. Аудит как стимулятор труда и мотивации персонала / А. Л. Жуков // Труд и социальные отношения. - № 12, 2009. – С. 53-60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.