СПЕЦИФІКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ МАКРОТРЕНДІВ БІЗНЕСУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Оксана Вівчар

Анотація


У статті є обґрунтування теоретико-прикладних аспектів комплексного оцінювання економічної безпеки на прикладі регіональних підприємницьких структур із застосуванням апарату економіко-математичного моделювання в сучасних умовах макротрендів бізнесу. Методи дослідження. Для даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення; економіко-математичного моделювання. Результати. У роботі на основі методологічного підходу обґрунтовано модель формування оцінки економічної безпеки регіонального підприємства завдяки впливу індикаторів на економічну безпеку за допомогою логіт- та пробітфункцій. Висновки. Основні положення наукової статті дадуть вітчизняним регіональним підприємствам змогу застосовувати алгоритм оцінювання економічної безпеки підприємства із використанням апарату економіко-математичного моделювання.

Ключові слова


економічна безпека підприємств; комплексна оцінка економічної безпеки; індикатори економічної безпеки підприємств; економіко-математична модель для нестаціонарних факторів; багатовимірна logit-модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрушків Б. М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва.

Антирейдерство: монографія. Тернопіль : Тернограф, 2012. 456 с.

Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2018. 474 с.

Вівчар О. І. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості бізнесу при діагностиці його економічної безпеки. Вісник Наука молода. Вип. 18. Тернопіль, 2012. С. 118–122.

Григорук П. М., Хрущ Н. А. Методологічні засади моделювання системи забезпечення фінансово-економічної безпеки в умовах невизначеності і багатомірності ринкового середовища. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. С. 198−204.

Левченко Л. О., Бєлова Д. С. Огляд методів прогнозування фінансового стану на основі економетричних моделей. Інформаційні технології в економіці. Управління розвитком складних систем. 2015. № 5 (14). С. 164−169.

Vivchar O., Kolesnikov A. Peculiarities of assessment technologies usage in the management of financial and economic security of enterprises. Business Economics. Issue 4 (2), (October). Vol. 51. “Palgrave Macmillan Ltd.”. 2016. Pp. 393−398.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.015

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.