УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМ РОЗВИТКОМ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Галина Баб'як

Анотація


Розглянуто особливості демографічоїі політики у країнах із ринковою економікою. Оцінено досягнення зарубіжного досвіду регулювання демографічними процесами з огляду на можливість їх використання в умовах України. Визначено основні напрями демовідтворювальних процесів у країні.

 

It is considered demographic politicians in countries with a market economy. Achievement of foreign experience of adjusting demographic processes is appraised, taking into account possibility of their use in the conditions of Ukraine. Certainly basic directions of demodevelopments processes in a country.


Ключові слова


деморозвиток; демографічна політика; відтворення населення; стратегія демографічного розвитку; demographic development; demographic politicians; recreation of population; strategy of demographic development

Повний текст:

PDF

Посилання


Демографічні перспективи України до 2026 року. – К., 1999. – 55 с.

Прощаков В. Як поліпшити демографічну ситуацію / В. Прощаков // Праця і зарплата. – 2006. – Травень (№ 20). – С. 4-5.

Стешенко В. С. Деякі теоретичні аспекти протидії демографічній кризі в Україні / В. С. Стешенко // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць : Спец. вип. : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Демократичний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики». – К. : КНЕУ, 2006. – С. 144-155.

Доступний із : http://demoscope.ru/weekly/2011/0465/index.php – Електронний

ресурс журналу Демоскоп.

Доступний із : http:// www.vox.com.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.