УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Наталія Слівінська

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність розроблення і складові процесу управління продуктивністю праці в організаціях.

 

The article substantiates the need for development and management components of labor productivity in organizations.


Ключові слова


продуктивність праці; управління продуктивністю праці; елементи управління, планування; productivity of labor productivity; controls; planning

Повний текст:

PDF

Посилання


Синк Д. С. Управление производительностью : планирование, измерение и оценка, контроль и повышение : Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1989. — 528 с.

Экономика труда. 2-е изд. / под ред. Горелова Н. А. СПБ. : Питер, 2007. — 704 с. -[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : www.inventech.ru.

НРА «Рюрік» «Аналітичні огляди за 2009 рік». – [Електронний ресурс]. ‒ Режим

доступу : http://www.rurik.com.ua/documents/research/obzor-2009-internet.pdf.

Библиографическое описание : Притулин С. В. Основы управления производительностью труда в организациях [Текст] / С. В. Притулин // Молодой ученый. — 2011. — № 3. Т.1. — С. 187 - 190.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.