Історія журналу

Науковий журнал «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил» заснований в Західноукраїнському національному університеті у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 13363-2247ПР від 08. 10. 2007 р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від № 515 від 16.05.2016 р. збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.