Історія журналу

Науковий журнал «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України» заснований в Західноукраїнському національному університеті у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 13363-2247ПР від 08. 10. 2007 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26 листопада 2020 року)