ВИКОРИСТАННЯ В ОПЛАТІ ПРАЦІ МОТИВАЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ (НА ПРИКЛАДІ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ)

Світлана Коцелко

Анотація


У статті розглянуто оплату праці в хлібопекарській галузі як один з методів мотивації праці, а також рівні регулювання оплати праці.

 

In the article the remuneration of labour is considered in хлібопекарській industry as one of methods of motivation of labour and even adjusting of remuneration of labour.


Ключові слова


оплата праці; погодинна форма оплати праці; відрядно-преміальна система оплати праці; патерналізм; wages; hourly wage form; piece-bonus pay system; paternalism

Повний текст:

PDF

Посилання


Генеральна угода КОМУНА портал захисту – Оплата праці : надбавки і доплати /[Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.google.com.uakomuna.lviv.ua/content/view/658/38/.

Господарський кодекс України № 436-IV від 16 січня 2003 рік (редакція від 22. 03. 2012 року) / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://code.leschishin.org/ec/.

Іляш О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О. І. Іляш, С. С. Гринкевич //– К. : Знання, 2010. – 476 с.

Капелюшников Р. И. Российский рынок труда : адаптация без реструктуризации : [монография] / Р. И. Капелюшников ; Гос. ун-т. – Высшая школа экономики. – М. : ГУ ВШЭ, 2001. – 309 с.

Кодекс законів про працю України / [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0001.html.

Новак І. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці / І. Новак // Україна : аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 6–12.

Романов П. В. Формальные организации и неформальные отношения : Кейс-стади практик управления в современной России / П. В. Романов. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2000. – 192 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.