НАТИВНА РЕКЛАМА ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ

Олег Легкий, Олександра Марцінковська

Анотація


У статті окреслено сучасний стан використання комунікаційних каналів мережі “Інтернет”, стосовно якого виокремлено превалювання споживчої цінності повідомлень у розрізі контент-маркетингу, що конкурує з традиційнішими засобами (контекстною та медійною рекламами); систематизовано сучасні принципи контент-стратегії фірми, котрі ґрунтуються, передусім, на асесорських рекомендаціях компанії Google та якісному досвіді відвідувача веб-сайта; визначено сутність нативної реклами як нового гібридного інструменту цифрового маркетингу, що поєднує споживчу корисність матеріалу й комерційну складову оголошення для досягнення тактичних (генерування вхідного трафіку, збільшення охоплення) та стратегічних цілей (розкриття іміджевої і, частково, нагадувальної функцій цього інструменту); висвітлено основоположні чинники успішності нативної реклами в сучасних умовах конкуренції інформаційних порталів та контентних проектів у соціальних мережах; окреслено тенденції розвитку нативної реклами і шляхи визначення її результативності.

Ключові слова


цифровий маркетинг; комунікаційні канали; веб-сайт; контекстно-банерна реклама; нативна реклама; блогінг; контент-маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Капустина Л. М, Мосунов И. Д. Интернет-маркетинг. Теория и практика продвижения бренда в Сети : монография; М-во образования и науки РФ, Урал. гос. экон. ун-т. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015. 102 с.

Статистика рекламного ринку України. Всеукраїнська рекламна коаліція. URL: http://vrk.org.ua/ad-market/#info-block-1 (дата звернення: 06.06.2019).

Рэбхэн Б. От кликов к продажам. Как повысить продажи через оптимизацию конверсии / Пер. с англ. Ю. Дворецкой. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. 304 с.

Сапега Л. І., Співаковська Т. В. Особливості контент-маркетингу як самостійного елементу просування в Інтернеті. Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених (НТУУ “КПІ”). 2014. Вип. 8. С. 5−8.

Нативна реклама. Блог агенції “Koala Masters”. URL: https://koalamasters.com/blog/nativna-reklama-z-chim-yiyi-yidyat-i-chomu-vona-skoro-stane-nevidemnim-atributom-komunikatsiynogo-ratsionu/ (дата звернення: 12.06.2019).

Что такое нативная реклама. Портал medium. URL: https://medium.com/@adnetic/chto-takoe-nativnaya-reklama-8322425a6e02 (дата звернення: 15.05.2019).

Котлер Ф. Маркетинг 3.0. От продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе. Серия Гуру менеджмента. М. : Эксмо, 2011. 240 с.

Кожухівська Р. Реалізація принципів стратегії Інтернет-комунікацій та Інтернет-засобів. Журнал Європейської економіки. 2010. Т. 9, № 3. С. 274.

Легкий О. А., Марцінковська О. Б. Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності. Економічний аналіз. 2013. № 13. С. 327−333.

Kloot, L. Native Ads Vs. Display Ads: What are the Differences? Outbrain blog, 2018. URL: https://www.outbrain.com/blog/native-ads-vs-display-ads/ (дата звернення: 16.05.2019).

Barden Ph. The Science Behind Why We Buy. New York: John Wiley & Sons, 2013. 288 р.

Коен Дж., Шмідт Е. Новий цифровий світ / Пер. з англ. Г. Лелів. Львів : Літопис, 2015. 368 с.

Ілляшенко С. М., Іванова С. Є. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015, № 3. C. 25.

Легкий О. А., Сохацька О. М. Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки мети до оцінювання результату. Маркетинг і цифрові технології. 2017. № 2. С. 4−31.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.053

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.