Редакційна колегія

Головний редактор: Брич В. Я., професор, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Заст. головного редактораШушпанов Д.Г., професор, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Відповідальний секретар: Ілляш І. Д., доцент, канд. геогр. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Редакційна колегія:

Августин Р. Р., доцент, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Барна М. Ю., доцент, докт. екон. наук, Львівський торговельно-економічний університет, Україна.

Бронєвіч Е., професор, докт. габ. наук економічних,  Білостоцька політехніка, Республіка Польща

Гавурова Б., професор, PhD, Технічний університет в Кошице, Словаччина.

Гринчуцький В. І., професор, докт. екон. наук Західноукраїнський національний університет, Україна.

Зелінська А., професор, докт. габ., Вроцлавський економічний університет, Республіка Польща.

Карпенко А. В., доцент, докт. екон. наук, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна.

Качан Є. П., професор, канд. екон. наук,  Західноукраїнський національний університет, Україна.

Костишина Т. А., професор, докт. екон. наук, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна.

Мельник А. Ф., професор, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Станкунієне В., професор, доктор наук, Університет Вітаутаса Магнуса, Литва.

Чорний Р. С. професор, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.


Літературний редактор Мельничук Б. І.