Редакційна колегія

Головний редакторБрич В. Я.професор, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Заст. головного редактора:  Шушпанов Д.Г.професор, докт. екон. наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Україна.

Відповідальний секретар: Ілляш І. Д., доцент, канд. геогр. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Редакційна колегія:

Августин Р. Р., доцент, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Барна М. Ю., доцент, докт. екон. наук, Львівський торговельно-економічний університет, Україна.

Бронєвіч Е., професор, докт. габ. наук економічних,  Білостоцька політехніка, Республіка Польща

Гавурова Б., професор, PhD, Технічний університет в Кошице, Словаччина.

Зелінська А., професор, докт. габ., Вроцлавський економічний університет, Республіка Польща.

Карпенко А. В., професор, докт. екон. наук, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна.

Качан Є. П., професор, канд. екон. наук,  Західноукраїнський національний університет, Україна.

Костишина Т. А., професор, докт. екон. наук, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна.

Мельник А. Ф., професор, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Островерхов В.М., доцент, канд.екон.наук., Західноукраїнський національний університет, Україна.

Станкунієне В., професор, доктор наук, Університет Вітаутаса Магнуса, Литва.

Чорний Р. С. професор, докт. екон. наук, Західноукраїнський національний університет, Україна.


Літературні редактори                                Бойчук О. В., Семенова А.А.