No 27 (2022)

DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27

Table of Contents

National and regional economics

Andriy KARPENKO, Yuriy GURBY, Natalya KARPENKO
4-16
Iryna KRUPIAK, Lidiia KRUPIAK
17-25
Tetiana ANDRUSYSHYN, Vasyl FAIFURA, Leonid BYTSYURA
26-34
Volodymyr STRASHKO
35-43

Management and business administration

Svitlana KRAMARCHUK
PDF
44-48

Personnel management and labor economics

Olga DYAKIV
49-57
Andrii KOTSUR, Viktor OSTROVERHOV, Olga BORTNYK
PDF
58-64
Halyna BABIAK, Nataliya KOTYS
PDF
65-72
Svitlana PROKHOROVSKA
PDF
73-79
Dmytro POLHUL
PDF
80-87

Demography, social economy and politics

Evgen KACHAN
PDF
88-97
Dmytro SHUSHPANOV, Lina DIAKOVYCH
98-103