No 25 (2020)

DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25

Table of Contents

Dmytro Vasylkivsky, Anna Shevchuk
5-12
Tetiana Zheliuk, Olga Chigur
13-22
Andriy Karpenko, Yuriy Gurbyk
23-30
Alla Melnik, Ivanna Shymko
31-41
Alina Zhukovska
42-48
Vadim Boychenko
49-65
Igor Scherb
56-65
Volodymyr Falovych, Nataliia Bakulina, Dmytro Shushpanov
66-71
Peter Babiy
72-79
Nadiya Bilyk
80-87
Alexandra Ovsyanyuk-Berdadina, Victor Ostroverkhov
88-93
Dmytro Onofriychuk
94-101
Rustam Raupov
102-107
Tetyana Kostyshyna, Larysa Stepanova, Vladуslav Studenеtz
108-114
Halyna Babiak, Nataliya Kotys
PDF
115-121
Volodymyr Vityunin
122-127
Anna Kostyshyna
128-132
Eugene Kachan, Natalia Koshil
133-139
Svitlana Prokhorovska
140-146
Natalia Yakimova, Olesya Tomchuk, Nonna Kobidze
147-153
Lina Dyakovych
154-162