ФІНАНСОВА І ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ, ЯК БАЗОВІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Олександр Бречко

Анотація


Прискорення економічного зростання національної економіки, залучення інвестицій для трансформації секторів економіки, технологічна та цифрова модернізація промисловості та створення високотехнологічних виробництв, розвиток цифрових індустрій та цифрового підприємництва неможливі без вдосконалення кадрового потенціалу національної економіки в частині посилення його фінансової та цифрової грамотності, та забезпечення доступності до переваг цифрової економіки. Тому дослідження організаційно-наукових підходів до забезпечення даної грамотності є актуальним.
У статті розглянуто базові складові розвитку сучасного інформаційного суспільства, які ґрунтуються на фінансовій та цифровій грамотності. Проаналізовано підходи до забезпечення фінансової і цифрової грамотності. Верифіковано термінологію, що її використовують у сучасній науковій літературі для визначення поняття цифрової компетентності. Визначено складові “цифрової компетентності” окреслено напрями її розвитку. Проаналізовано європейські стандарти щодо визначення цифрової компетентності, які є важливим інструментом для підвищення рівня її рівня у фахівців у галузі освіти.
В рамках цього дослідження з використанням компаративного, структурного аналізу проаналізовані зарубіжні практики та можливості їх використання в національних умовах в рамках проєкту Європейської комісії “Рамка цифрової компетентності для громадян” (DigComp), що став важливим інструментом для підвищення рівня цифрової компетентності фахівців у галузі освіти, підготовки та підвищення кваліфікації.
Отримані напрацювання можуть бути використані при поглибленні змістового наповнення навчальних програм як у вищих так і загальноосвітніх навчальних закладах, а також при створенні регіональних центрів фінансової грамотності при вищих навчальних закладах.

Ключові слова


фінансова грамотність; компетенція; цифрова компетентність; цифрова грамотність; цифрові технології; регіональні центри фінансової і цифрової грамотності

Повний текст:

PDF

Посилання


Лусарді А. Фінансова грамотність населення покращує загальний стан економіки країни. URL: http://ukranews.com/uk/news/economics/2013/10/24.

Блискавка О. Фінансова грамотність населення та розвиток національної економіки. URL: http://ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/159.

Рыжановская Л. Ю. Системный подход к повышению уровня финансовой грамотности с использованием информационных технологий “Экономики знаний”. Финансы и кредит. 2009. № 12. С. 47–56.

Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу : аналіт. зап. / В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук. Київ : НАДУ. 2019. 28 с.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018−2020 рр. та затвердження Плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. №67-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/print (дата звернення 10.06.2019).

Іонан В. Цифрова грамотність: що це і навіщо це українцям. НВ-Бізнес. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/programa-rozvitku-cifrovih-navichok-v-ukrajini-shcho-planuye-ministerstvo-cifrovoji-transformaciji-50053488.html?fbclid=IwAR2EjEHxBgl2PCfCusa-mQ4n4CiczE1yx-TzrN5F3OTzGvfZkzDiYk5OF-I

Рамка цифрової компетентності: інструмент для підвищення рівня компетентності громадян у галузі цифрових технологій. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Інформаційний бюлетень. 2017. № 3.

Східне Партнерство – Концентруючись на ключових пріоритетах та конкретних досягненнях. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/PDF1_Ukr.pdf

Scott, C. The Futures of Learning 3: What kind of pedagogies for the 21st century? UNESCO Education Research and Foresight, Paris. [ERF Working Papers Series, no. 15]. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2019.24.129

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.