СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПІДТРИМКА ЗДОРОВ'Я ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ

Дмитро Шушпанов, Ліна Дякович

Анотація


У статті розглядається нагальна та актуальна тема діяльності та підтримки літніх людей в сучсаних умовах в Україні. В контексті розширення військових дій і гібридної війни, які впливають на всі аспекти суспільного життя, особливу увагу приділяється групі літніх людей, які знаходяться в найбільш вразливому стані.

Мета статті полягає в оцінці та вирішенні проблем, пов'язаних із здоров'ям і добробутом літніх людей під час війни, а також у підтримці та захисті цієї уразливої групи населення через активну соціальну відповідальність та розробку ефективних стратегій та програм.

У статті вивчається важливість соціальної відповідальності у відношенні до цієї групи населення і досліджує стратегії та програми, спрямовані на забезпечення їхнього здоров'я та добробуту. Війна створює виклики, такі як обмежений доступ до медичної допомоги, зруйнована інфраструктура, зростаюча ізоляція, та вимагає негайних заходів для забезпечення фізичного і психологічного благополуччя літніх громадян.

У статті подаються конкретні приклади успішних ініціатив та програм, які вже застосовуються в Україні з метою здійснення підтримки літніх людей в умовах війни. Розглядаються аспекти організації, фінансування і впровадження таких ініціатив для надання необхідної допомоги та підтримки цільовій аудиторії.


Ключові слова


літнє населення, здоровя, соціальна відповідальність, старіння, сметність, україна, війна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Населення України. Імперативи демографічного старіння. К:. ВД «АДЕФУкраїна», 2014. 288 с.

Курило, І. О. Здоров’я і тривалість життя літнього населення в Україні: тенденції та деякі їх фактори. Демографія та соціальна економіка. 2. 2013. С. 102–114.

Кирич Н., Слободян Н. Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2016. Вип. 2 (15). С. 62–70.

Шафранський, В. В. Стан здоров’я населення старших вікових груп як проблема системи громадського здоров’я. Україна. Здоров'я нації. 4. 2016. С. 38-46.

Chen Z. Yu J. Song Y. Chui D. Aging Beijing: challenges and strategies of health care for the elderly. Ageing Res Rev. 2010; 9: S 2–5.

Познанська К. Соціальне становище літніх людей та ставлення до старості в українському суспільстві очима молоді. Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 39. 2017. С. 340–345.

Дякович, Л. Соціальний капітал як засіб поліпшення якості життя людей похилого віку. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України 25 (2020): 154-162.

Жалдак П. І., Крупельницька І. Г. Адаптація людей похилого віку до сучасних соціальних умов. World science. 2019. № 1(29), Vol.3, January. URL: http://archive.wsconference.com/wp-content/uploads/2097.pdf.

Полякова, С. В. Бідність літніх людей в Україні: основні тенденції та рекомендації до політики. Демографія та соціальна економіка 3 (2017): 113-123.

Сироїд Т. Л. Право на здоров’я літніх людей – виклики сьогодення. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія «Право». 30. 2020. С 164–173.

Вольнова, Л. Специфіка психологічних проблем літніх людей в умовах карантину. 2021. URL: http://ipood.com.ua/data/project_NFDU/FULLzbirnyk_confProect_2021.pdf#page=54.

Коваленко О. Г., Кравцова Т. Г. Ефективна комунікація з літніми людьми та збереження власного психологічного здоров’я за стресових умов (пандемія COVID-19). 2021. URL: https://lib.iitta.gov.ua/726300/.

Коваленко, О. Г. Літні люди в період карантину: можливості психологічної підтримки. Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю. 2021. C. 6-17.

Шушпанов Д.Г. Детермінанти здоров'я населення: суть та особливості систематизації. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 2. С. 141–152.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.098

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.