ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ДОВОЄННІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПОТОЧНІ ЗМІНИ

Андрій Карпенко, Родіон Севастьянов, Наталя Карпенко

Анотація


Вступ. З’ясовано, що у сучасному глобалізованому світі неможливо перебувати осторонь зовнішньоекономічних процесів, які суттєво впливають на стан національної економіки. Встановлено що глибина інтеграції зі світовими виробничо-збутовими мережами змінює рівень розвитку підприємницького середовища та структуру економіки. Досліджено міжнародну торговельну діяльність України впродовж 2018–2021 рр. та її поточний стан. Акцентовано, що вітчизняні компанії забезпечують інтеграцію з глобальними ланцюгами створення вартості. Однак значною проблемою досі є низький ступінь переробки експортоорієнтованих товарів. Відповідно дослідження сучасних тенденцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності України є актуальним для подолання сучасних викликів і визначення основних пріоритетів зростання.

Мета. Мета статті – дослідження обсягів і структури експортно-імпортних операцій та процесів зовнішньої торгівлі вітчизняної економіки в межах глобальних ланцюгів вартості (GVC).

Методи дослідження. Використано методи аналізу і синтезу, систематизації та узагальнення, абстрагування, відображення даних, формально-логічний.

Результати. Дослідження підтверджує позитивну динаміку зовнішньої торгівлі України впродовж 2018–2021 рр. Вітчизняні підприємства експортують переважно товари з низькою доданою вартістю та імпортують товари з високою доданою вартістю. Для розвитку економіки України потрібно забезпечити її успішну інтеграцію зі світовими виробничо-збутовими мережами. Це можливо за умови переходу від експорту сировинних ресурсів до збільшення обсягів і глибини їхньої переробки у національній економіці, подальшого експорту товарів з високою доданою вартістю.

Результати дослідження свідчать, що економічні відносини між Україною та торговельними партнерами сприяють значному зростанню зовнішньої торгівлі в межах глобальних ланцюгів вартості. Вітчизняні компанії долучаються до розвитку світових інтеграційних процесів переважно в секторах, що споживають продукцію сільського господарства, металургії та ІТ-послуги. Зокрема, сільськогосподарська та промислова продукція, що експортується з України, становить близько 40% від загального обсягу міжнародних продажів.

На фоні повномасштабного воєнного вторгнення росії негативною тенденцією є зменшення зовнішньоекономічного товарообороту України майже на 30% (експорт – на 35%, а імпорт – на 25%). Найбільше скорочення експорту відбулось у металургійній та хімічній промисловості. В експорті збільшилась частка продукції сільського господарства, а в імпорті – пального, обладнання та транспортних засобів.

Висновки. Визначено, що зовнішньоекономічна діяльність визначає ділову активність суб'єктів господарювання, їхню інтеграцію із системою міжнародних економічних зв’язків, створює суттєві передумови для трансформації національної економіки, покращення умов і рівня життя населення. У вітчизняному експорті переважає висока частка проміжних товарів, що використовуються як сировинний матеріал для виробництва інших кінцевих споживчих товарів. З огляду на це, доцільно стимулювати на внутрішньому ринку глибоку переробку сировини, готова продукція з якої може бути конкурентною на зовнішньому ринку. Лише за умов інтеграції України з глобальними та регіональними бізнес-сервісами у контексті глобальних ланцюгів вартості можливо забезпечити позитивні ефекти від зовнішньоекономічної діяльності. Основою успішної інтеграції з глобальними ланцюгами вартості є стимулювання розвитку міжнародної співпраці між підприємствами на глобальних бізнес-платформах, а також локальних інноваційних екосистем, які сприятимуть створенню інноваційних виробництв як за здійснення державного, так і приватного інвестування.


Ключові слова


глобальні (регіональні) ланцюги створення вартості, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, зовнішньоторговельне сальдо, зовнішня торгівля, інновації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Stöllinger R., Hanzl-Weiss D., Leitner S. M., Stehrer, R. Global and Regional Value Chains: How Important, how Different? Vienna Institute for International Economic Studies. 2018. wiiw.ac.at. URL: https://wiiw.ac.at/global-and-regio-nal-value-chainshow-important-how-different--dlp-4522.pdf.

Dadush U. The future of global value chains and the role of the WTO, WTO Staff Working Paper, No. ERSD-2022-11, World Trade Organization (WTO), Geneva. 2022.

Karpenko A., Sevast`yanov R. On the problem of integration of Ukrainian clusters in global value chains. International scientific-practical conference. Priority directions of modernization: Socio-cultural and economic-environmental aspects. Azerbaijan State Oil and Industry University, 6 May 2022, Baku, 42–51.

Agtmael A. The Emerging Markets Century: How A New Breed of World-Class Companies is Overtaking the World, Free Press. 2007.

Geodecki T. The development of European business services value chains; The perspective of emerging economies, [in:] Outsourcing in European Emerging Economies. Territorial Embeddedness and Global Business Services, ed. by Ł. Mamica, Routledge, London. 2021.

Hartog M., Lopez-Cordova J. E., Neffke F. Assessing Ukraine's Role in European Value Chains: A Gravity Equation-cum-Economic Complexity Analysis Approach. CID Research Fellow and Graduate Student Working Paper, No. 129, October, 2020. Center for International Development at Harvard University. growthlab.cid.harvard.edu. Retrieved from https://growthlab.cid.harvard.edu/files/growthlab/files/2020-10-cid-fellows-wp-129-ukraine-role.pdf.

Koval V., Duginets G., Plekhanova O., Antonov A., Petrova M. On the supranational and national level of global value chain management entrepreneurship and sustainability issues. 2019. URL: http://surl.li/jqrov.

Zawicki M. The degree of embeddedness of the business process outsourcing sector in the Visegrád Group in the context of its current development trends and case study findings [in:] Outsourcing in European Emerging Economies. Territorial Embeddedness and Global Business Services, ed. by Ł. Mamica, Routledge, London. 2021. p. 142–151.

Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Притула Н. В. Міжнародна торгівля. Київ. Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. 272 с.

Рахман М. С., Сіладі К. Б. Характеристика та аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності України. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/32.pdf

Ofitsyiniy sait Ministerstva ekonomiki [Official web portal of Ministry of Economy of Ukraine, (online) https://www.me.gov.ua. URL: https://www.me.gov.ua.

Ofitsyiniy sait Derzhvnoi sluzhby statistiki Ukrainy [Official site of State statistic service of Ukraine] http://www.ukrstat.gov.ua. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2022.27.004

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.