No 28 (2023)

REGIONAL ASPECTS OF PRODUCTIVE FORCES DEVELOPMENT OF UKRAINE

Table of Contents

National and regional economics

Petro KUTSYK, Ruslan LUPAK, Oleh KACHAN
PDF
4-13
Eugene KACHAN, Anatoly KOSHIL, Roman KOSHIL
PDF
14-23
Oleksandr BRECHKO
PDF
24-33
Oleksandr KORNIYCHUK
PDF
34-48
Oksana YAREMA, Larysa FEDONIUK, Leonid BYTSYURA, Oleksandr BONDAR
PDF
49-58
Vasyl FAIFURA, Volodymyr MANZHULA, Vasyl FAIFURA
PDF
59-71
Nataliia KRYVOKULSKA, Igor VONS
PDF
72-79
Andrii SMOLYAROV
PDF
80-88

Management and business administration

Svitlana KRAMARCHUK
PDF
89-95
Zhanna KRYSKO
PDF
96-103

Personnel management and labor economics

Olha DYAKIV
PDF
104-111
Iryna ILLIASH, Halyna BABIAK
PDF
112-123
Dmytro KOBETS, Lesia VOLIANSKA-SAVCHUK
PDF
124-132
Andriy KOTSUR, Victor OSTROVERHOV, Oleksandra OVSYANIUK-BERDADINA
PDF
133-140
Mariana HORBATSO
PDF
141-149
Tatiana KOSTYSHINA, Oksana TUZHYLKINA
PDF
150-157

Demography, social economy and politics

Dmytro SHUSHPANOV, Vadym POSHELUZHNYI
PDF
158-171
Halyna BABIAK, Svitlana KRAMARCHUK
PDF
172-183
Oleksandr LUBIANSKY
PDF
184-191

Reviews

Halyna MISHCHUK
PDF
192-193