Концепція бізнес-співпраці у формуванні логістичних каналів розподілу

Дмитро Васильківський, Анна Шевчук

Анотація


Вступ. Стаття присвячена формуванню теоретичного уявлення про лояльність споживачів у каналах розподілу готової продукції як про складне економічне явище.

У статті досліджено проблему формування ефективних каналів розподілу як одну з найактуальніших в даний час. Встановлено, що канали розподілу є важливою ланкою в ланцюжку створення цінності, сприяють досягненню балансу інтересів функціонально пов’язаних бізнес-суб’єктів, які забезпечують доведення товарів від виробника до споживача. Визначено, що зміни в діяльності оптових і роздрібних посередників, котрі відбуваються останнім часом, пов’язані зі зміною купівельної поведінки, розвитком мережевої роздрібної торгівлі, впровадження нових форм і методів продажу товарів, активним використанням інформаційних технологій та онлайн-взаємодії.

Мета. Розробка концептуальних положень бізнес-співпраці в маркетингових каналах розподілу продукції.

Результати. Обґрунтовано, що традиційний ринковий простір, де домінував виробник, еволюціонує і тепер набуває форми, яку називають ринковим простором, орієнтованим на дистрибуцію. Доведено, що у даному просторі відбувається зміщення акцентів від конкурентних відносин між учасниками каналів розподілу до відносин співробітництва і партнерства. Це потребує розроблення нових механізмів взаємодії в каналах розподілу з урахуванням економічних інтересів їх учасників і забезпечення узгодженості дій на основі концепції бізнес-співпраці.

У статті зазначено, що потреба в розширенні кордонів взаємодії виникає через необхідність підвищення ефективності функціонування підприємств за рахунок можливості використання умінь і навичок, ресурсів і активів партнерів по бізнесу. Обґрунтовано, що співпраця в сучасних умовах стає основою генерування ідей, розвитку інновацій, джерелом отримання стійких конкурентних переваг і сприяє формуванню унікального стратегічного активу – партнерської мережі, заснованої на довгострокових взаємовигідних відносинах бізнес-партнерів в ланцюжку створення цінності. У той же час відмова від співпраці призводить до розбіжності в інтересах, цілях і функціях учасників маркетингових каналів розподілу, що тягне за собою конфлікти і зростання витрат у процесі доставдення товару від виробника до споживача.


Ключові слова


бізнес-співпраця; трейд-маркетинг; споживча цінність; цінність взаємодії; маркетингові канали розподілу

Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсен, К., Керр К. Менеджмент, ориентированный на потребителя / Пер. с англ. А. Успенского. Москва: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 288 с.

Балабанов И. Т. Электронная коммерция. СПб: Питер, 2001. 336 с.

Бауэрсокс, Д.Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок; пер. с англ. Москва: Олимп-Бизнес. 2008. 640 с.

Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. СПб.: Питер, 2001. 365 с.

Иган Д. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений: учебник для студентов. / Пер. с англ. Е. Э. Лалаян. 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 375 с.

Сток, Дж. Р., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой / пер. 4-го с англ. изд. М.: ИНФРА-М, 2005. 797 с.

Бойко Є. О. Логістичне управління підприємством – запорука його конкурентоспроможності URL: http:// consult-center.com.ua /wp-content /uploads/2014/02 /Бойко_ЕО.pdf

Штерн Л. В., Эль-Ансари А. И., Кофлан Э. Т. Маркетинговые / пер. с англ., 5-е изд. М.: Вильямс, 2002. 624 с.

Pena, N. A., Fernandez de Arroyabe J. C. Business cooperation: from theory to practice. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2002. 193 c.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.005

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.