No 23 (2018)

Regional aspects of productive forces development of Ukraine

Table of Contents

National and regional economics

Inna Poshtaruk
PDF
5-9
Mykhajlo Fedirko, Julia Krivohizha
PDF
10-15
Vasyl Faifura, Ihor Krainskyi
PDF
16-19
Nataliia Bakulina, Olha Sobko
PDF
20-23
Halyna Pyrih
PDF
24-28
Mariia Horun
PDF
29-33
Dariia Bernytska
PDF
34-39
Nataliia Sarai
PDF
40-44
Yuliia Dzikovska
PDF
45-50
Tetiana Savonik
PDF
51-55
Olena Berestetska
PDF
56-60
Mykhailo Bryk
PDF
61-65

Demography and labor economics

Yevhen Kachan, Anatolii Koshil
PDF
66-72
Halyna Babiak, Iryna Illiash
PDF
73-76
Orest Tsisetskyi
PDF
77-80
Oleksandra Martsinkovska, Oleh Lehkyi
PDF
81-85
Svitlana Prokhorovska
PDF
86-90
Zoriana Pushkar, Bohdan Pushkar
PDF
91-94
Halyna Babiak, Tetiana Sych
PDF
95-98
Zhanna Krysko, Iryna Bordun
PDF
99-103
Petro Babii, Iryna Fedorovych
PDF
104-108
Nataliia Kravchuk
PDF
109-112

Social policy and economics

Tetiana Zheliuk
PDF
113-117
Dmytro Shushpanov
PDF
118-125
Andrii Kotsur, Viktor Ostroverkhov
PDF
126-132
Larysa Zaporozhan, Myroslava Fesh
PDF
133-136
Nataliia Slivinska, Yuliia Kovalchuk
PDF
137-139