Чинники формування кадрової політики на підприємствах фармацевтичної галузі

Ганна Смірнова

Анотація


Вступ. У сучасних умовах ефективне функціонування фармацевтичної галузі, яка забезпечує діяльність системи охорони здоров’я, постачання якісних лікарських препаратів населенню, виконує соціальну функцію, має суттєвий вплив на розвиток національної економіки.  Такі умови вимагають дослідження чинників формування кадрової політики на підприємствах фармацевтичної галузі, що сприятиме результативності діяльності працівників та конкурентоспроможності підприємств, підвищенню рівня здоров’я населення загалом.

Метою статті є дослідження чинників формування кадрової політики підприємств фармацевтичної галузі в умовах змін, викликів і загроз.

Методи. Використані абстрактно-логічний, комплексний підходи, метод аналізу і синтезу.

Результати. Здійснено узагальнення наукової думки щодо характеристик та особливостей функціонування фармацевтичної галузі, формування кадрової політики в умовах змін. Визначено стратегічні групи фармацевтичної галузі України в умовах змін. Розроблено моделі впливу зовнішніх та внутрішніх чинників формування кадрової політики підприємств фармацевтичної галузі в умовах змін, викликів і загроз.

Проведене дослідження дозволяє узагальнити наукові підходи до сутності, характеристик та особливостей функціонування фармацевтичної галузі, чинників формування кадрової політики її підприємств що сприятиме ефективності діяльності працівників і підприємств, підвищенню рівня здоров’я населення.

Визначено, що особливого значення у подальшому успішному розвитку фармацевтичної галузі набувають логістика, маркетинг і брендинг лікарських препаратів. Запровадження логістичного підходу в управління діяльністю підприємств фармацевтичної галузі на сучасному етапі є однією з основних тенденцій. 


Ключові слова


фармацевтична галузь; кадрова політика; чинники формування кадрової політики; модель впливу зовнішніх чинників, модель впливу внутрішніх чинників

Повний текст:

PDF

Посилання


Жебровська Ф. Проблемы развития фармацевтической промышленности в Украине. «Еженеденьник АПТЕКА». 2007. № 44 (515);

Правові, медичні та фармацевтичні аспекти створення, реалізації і застосування лікарських засобів / За ред Т.Г. Калинюка, Б.Л. Парнавського. Львів, 2002.

Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики : монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 389 с.

Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. Х., 2002.

Шушпанов Д. Доступність та якість медичних товарів та послуг в Україні: соціально-економічний аспект. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2019. № 23. С. 118–125.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.