Дуалізм сучасних проявів функціонального забезпечення менеджменту сучасних проявів функціонального забезпечення менеджменту

Олександра Овсянюк-Бердадіна, Віктор Островерхов

Анотація


Вступ. Якісна функціональна підтримка управління є важливою передумовою успіху організації на ринку. На сьогодні реалізація класичних функцій управління розширила свій зміст та прикладний аспект реалізації. Це пояснюється швидкістю змін в екзогенному та ендогенному середовищах організацій, їх інерцією, зміною світогляду поколінь, що складають кадрову основу функціонального управління

Метою публікації є аналізування сучасних проявів реалізації функцій менеджменту, визначення актуальних проблем управління та формування на цій основі детермінант посилення позитивних ефектів функціонального забезпечення менеджменту.

Результати. У статті проаналізовано сучасні прояви реалізації функцій менеджменту. Встановлено, що зміна парадигми функціонування сучасних організацій зумовила зміну як алгоритму, так і результату реалізації функцій менеджменту. Еволюціонуючи разом із трансформацією суспільних відносин, функціональне забезпечення менеджменту перетворилося на складний комплексний механізм, якому на сучасному етапі притаманні нові характеристики. Для визначення вагомості й актуальності управлінських проблем використано метод АВС-аналізу. Доведено пріоритетність впливу командоорієнтованості процесу управління на ефективність функціонального забезпечення менеджменту.


Ключові слова


функції менеджменту; організування; контроль; мотивація; планування; метод АВС-аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Адизес Ицхак К. Управління змінами. Видавництво: Book Chef, 2018. 640 с.

Белбин Р.Change management. Секреты успеха и причины неудач / пер. с англ. М.: HIPPO, 2003. 315 с.

Винахідлива мотивація: Секрети успішних компаній. URL: https://escadra.com.ua/ua/izobretatelnaya-motivaciya-sekrety-uspeshnyx-kompanij.html

Мінцберг Г. Розвиток лідерства. URL: https://www.obs.ru/article/196/

Овсянюк-Бердадіна О. Ф. Управління змінами. Тернопіль: СПМ Тайп, 2014. 232 с.

Ященко Л. Використання АВС та XYZ-аналізу для діагностики причин, що стримують будівельну галузь. Статистика України. 2011. № 1. С.13-19

Fayol Henri Administration industrielle et générale. Paris. Dunod et Pinat. 1917. 174 p.

Freeman J., Glenn R. Carroll, Michael T. Hannan. The liability of newness: Age dependence in organizational death rates. Americam Sociaological Review. 1983. No 48 (5, October). P. 692-710.

The 2017 Deloitte Millennial Survey Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ global/Documents/About-Deloitte/gx-deloitte-millennial-survey-2017-executive-summary.pdf/




DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2020.25.088

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.